Novinky

...a stařinky
 

Vánoční příběh v podání Adivadla - Dinosurus, z.s. měly děti možnost shlédnout v neděli 9. a v sobotu 15. prosince v kostele svatého vojtcha. Představení z cyklu Kateřina Žije doprovodily vánoční koledy.

Za přítomnosti děkana Oldřicha Kučery, zástupců Spolku Epigram, Města Havlíčkův Brod, muzea a památkového ústavu byla v knihovně farního úřadu otevřena schránka z věže kostela svaté Kateřiny. Všichni byli napjatí, co skrývá.

Dnes byla otevřena vrcholová báň z kostelní věže kostela svaté Kateřiny. K naší velké radosti obsahovala zaletovanou plechovou schránku, která vypadá neporušeně. V následujících dnech bude otevřena. S obsahem vás seznámíme.

Členové spolku opravili křížek na okraji příměstské části Ovčín. Nachází se u cesty na zelené turistické značce směrem na Nový Svět

Tento týden bylo u kostela svaté Kateřiny velmi rušno. Přes víkend byla připravena konstrukce pro ztužující věnec, v úterý jste měli možnost vidět u kostela čerpadlo s mixem, které dopravily do patra kostela téměř 15 kubíků betonu.

Na základě posouzení statika bylo rozhodnuto, že oproti původnímu plánu bude ještě v letošním roce proveden ztužující betonový věnec po obvodu kostela i zákristie. Je to nutné ještě před položením provizorní střešní konstrukce.

Oprava kostela svaté Kateřiny nabrala na rychlosti. V minulém týdnu se dělníkům realizační firmy podařilo vyčisti podkroví od staletého nánosu prachu a nepořádku. Následovalo snesení staré prejzové krytiny, která na mnoha místech již chyběla, jinde hrozila samovolným sesutím.

Vyklidili jsme veškeré materiály Spolku z kostela, obrazy, plakáty i židle a po nás hned následovali dělníci provádějící firmy, kteří pečlivě zakryli oltář a varhany. Ostatní vybavení kostela, které bylo možné přemístit, převezli na farní úřad nebo do depozitáře. Je to velmi důležité, protože oprava střechy s sebou ponese i vyklízení staletého...

Dnes je pro kostel svaté Kateřiny velký den. Zastupitelstvo města na svém zasedání schválilo finanční příspěvek ve výši 1 000 000.- Kč na opravu kostela. Máme z toho obrovskou radost a děkujeme zastupitelům, za jejich zájem a pomoc. Spolu s příspěvkem ministerstva kultury a podílem farnosti je již shromážděna velká částka. S opravami nebudeme...

Dneska od rána panoval u Kateřiny čilý ruch. Od 8 hodin jsme chystali Hudební piknik v rámci programu Dnů evropského dědictví 2018, jejichž celorepublikové zahájení proběhlo právě v Havlíčkově Brodě. Kostel byl pro veřejnost zpřístupněn již od devíti. Program pikniku začal ve dvě odpoledne. Pro návštěvníky byly připraveny piknikové košíky se sýry,...

Dnes se v kostele svaté Kateřiny shromáždili přátelé a obdivovatelé díla Filipa T.A.K. a Horácké muziky. Po vernisáži se ve velmi příjemné atmosféře při víně a občerstvení návštěvníci družili před kostelem a poté si notovali s Horáckou muzikou. Děkujeme Filipovi za jeho rozhodnutí prezentovat svá krásná díla v kostele a za jeho podporu veřejné...

Dnes se sešli diváci na vystoupení Lumíra Macha, který v kostele svaté Kateřiny předvedl hru na vlastnoručně vyráběná didgeridoo. Po vystoupení zbyl čas na všetečné otázky ohledně výroby těchto starobylých nástrojů i na diskuzi o opravách kostela.