Novinky

...a stařinky
 

Dnes se členové spolku společně s kamarády z GC komunity účastnili Čisté Vysočiny 2019. Spolek Epigram si vzal na starosti tradičně pětikilometrový úsek po obou stranách státovky z Brodu na Jihlavu, od Shellky po odbočku na Suchou. Akce se účastnilo 18 ochotných lidí, kteří naplnili odpadky téměř 50 pytlů.

Dnes se u kostela svaté Kateřiny objevily 4 devítimetrové smrkové kmeny. Dopravil je tam z lesa od Dobrohostova Zdeněk Nejedlý. Kmeny bude ručně tesat Václav Fejt. Trámy, které vzniknou budou použity jako základní konstrukce nové věže. Přijďte se na výrobu trámů podívat. Příležitost k tomu bude třeba hned příští týden nebo 8. května na Trh řemesel....

Pokud byste chtěli přispět drobnou či větší mincí na veřejnou sbírku na opravu kostela svaté Kateřiny, můžete využít některou ze zapečetěných kasiček. Kasičky jsou většinou k dispozici na akcích spolku a v současné době i na některých veřejných místech v Brodě:

Členové spolku zahájili letošní Tříkrálovou sbírku v Havlíčkově brodě. Ujali se trasy bývalé tzv. ředitelské koledy. Navštívili mateřskou školku v Příčné ulici, farní úřad, obchody na Havlíčkově náměstí, v Dolní i v Horní ulici. Zavítali na radnici, městský úřad, do knihovny, muzea i galerie. Koledování zakončili odpoledne zpíváním v brodské...

Vánoční příběh v podání Adivadla - Dinosurus, z.s. měly děti možnost shlédnout v neděli 9. a v sobotu 15. prosince v kostele svatého vojtcha. Představení z cyklu Kateřina Žije doprovodily vánoční koledy.

Za přítomnosti děkana Oldřicha Kučery, zástupců Spolku Epigram, Města Havlíčkův Brod, muzea a památkového ústavu byla v knihovně farního úřadu otevřena schránka z věže kostela svaté Kateřiny. Všichni byli napjatí, co skrývá.

Dnes byla otevřena vrcholová báň z kostelní věže kostela svaté Kateřiny. K naší velké radosti obsahovala zaletovanou plechovou schránku, která vypadá neporušeně. V následujících dnech bude otevřena. S obsahem vás seznámíme.

Členové spolku opravili křížek na okraji příměstské části Ovčín. Nachází se u cesty na zelené turistické značce směrem na Nový Svět

Tento týden bylo u kostela svaté Kateřiny velmi rušno. Přes víkend byla připravena konstrukce pro ztužující věnec, v úterý jste měli možnost vidět u kostela čerpadlo s mixem, které dopravily do patra kostela téměř 15 kubíků betonu.

Na základě posouzení statika bylo rozhodnuto, že oproti původnímu plánu bude ještě v letošním roce proveden ztužující betonový věnec po obvodu kostela i zákristie. Je to nutné ještě před položením provizorní střešní konstrukce.

Oprava kostela svaté Kateřiny nabrala na rychlosti. V minulém týdnu se dělníkům realizační firmy podařilo vyčisti podkroví od staletého nánosu prachu a nepořádku. Následovalo snesení staré prejzové krytiny, která na mnoha místech již chyběla, jinde hrozila samovolným sesutím.

Vyklidili jsme veškeré materiály Spolku z kostela, obrazy, plakáty i židle a po nás hned následovali dělníci provádějící firmy, kteří pečlivě zakryli oltář a varhany. Ostatní vybavení kostela, které bylo možné přemístit, převezli na farní úřad nebo do depozitáře. Je to velmi důležité, protože oprava střechy s sebou ponese i vyklízení staletého...

Dnes je pro kostel svaté Kateřiny velký den. Zastupitelstvo města na svém zasedání schválilo finanční příspěvek ve výši 1 000 000.- Kč na opravu kostela. Máme z toho obrovskou radost a děkujeme zastupitelům, za jejich zájem a pomoc. Spolu s příspěvkem ministerstva kultury a podílem farnosti je již shromážděna velká částka. S opravami nebudeme...