Opravy Kateřiny v roce 2021

13.06.2021

Rekonstrukce kostela svaté Kateřiny v Havlíčkově Brodě probíhá od roku 2018 a i v roce 2021 bude oprava pokračovat. Farnost již po třetí žádala o dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví, ale příspěvek z této kapitoly opět schválen nebyl. Opravy ale letos podpoří Kraj Vysočina, Ministerstvo kultury a Město Havlíčkův Brod. V této etapě bude do kostela investováno 1,2 milionu Kč. Z toho 400 tisíc je spoluúčast vlastníka nemovitosti. O tuto částku se podělí brodská farnost a Spolek Epigram, který shromažďuje finanční prostředky od veřejnosti v rámci veřejné sbírky.

Finance pro tento rok bohužel nepokryjí rozpočet na celou střechu. Bude provedeno dokončení ztužení stavby pozedním věncem a dozdění západního štítu kostela. Štít musel být po snesení střechy částečně ubourán, protože hrozilo jeho zřícení. Zároveň bude zhotovena konstrukce věže kostela a část krovu. Krov bude v souladu s požadavky památkové péče vystavěn jako replika původní středověké vazby. Následně bude na nový krov opět vrácena provizorní krytina. Finální krytinu bude totiž tvořit štípaný šindel a s ohledem na jednotnost zbarvení je nutné jej na střechu položit v jedné stavební fázi. Zajímavostí je použití ručně tesaných trámů, které pro konstrukci věže otesal přímo na nábřeží u kostela Václav Fejt.

Ze stěn, u kterých bude vystavěno lešení, bude snesena venkovní novodobá cementová omítka. Zároveň bude otlučen i zbytek venkovní omítky na kostele cca 1,5m nad soklem na severní stěně. Tyto práce budou provedeny zčásti díky pomoci dobrovolníků.