NOVINKY      

(KLIKNUTÍM NA OBRÁZEK ZOBRAZÍTE CELÝ ČLÁNEK)

Ve středu 10. ledna dokončil tesař Josef Straka práce na konstrukci zvonové stolice, na niž následně spolu se zvonařem Michalem Votrubou zavěsili opravený zvon sv. Florián. Tentýž den jsme si mohli na starý brodský zvon po mnoha desetiletích opět zazvonit.

Dnes dokončil tesař Josef Straka montáž nové dubové zvonové stolice. Začátkem příštího roku na ni budeme moci vyzvednout renovovaný zvon Florián. Cenu zvonové stolice ve výši 98 500 Kč uhradil Spolek Epigram z prostředků veřejné sbírky na opravu kostela svaté Kateřiny.

Dnes jsme na městském úřadě rozpečetili devět sbírkových pokladniček. Dohromady jsme v nich napočítali 34 263 Kč. Děkujeme nejen dárcům, ale i všem, kteří umožnili umístění pokladniček ve svých obchodech, v městském kině apod.

Děkujeme Radkovi Novotnému a jeho hostům. Při včerejších dvou koncertech se díky dobročinnému počinu muzikálového herce Radka Novotného podařilo vybrat na účely opravy kostela svaté Kateřiny 22 600 Kč. Radek Novotný pro tento účel nechal vytisknout originální pohlednice, které si návštěvníci mohli v přestávce představení zakoupit. Děkujeme za...

Pátého prosince v době od 17 do 19 hodin přiveďte své nejmenší do kouzelných podzemních prostor historického domu na náměstí čp.54, ve kterém pro ně nachystáme to správné peklíčko. Když čertíkům řeknou nějakou básničku nebo třeba zazpívají, dostanou něco dobrého. Vstup do pekla je ze zadního traktu (když projdete z náměstí Havlíčkovou uličkou a...

Děkujeme archeologovi Mgr. Josefovi Krpálkovi a jeho spolupracovníkům z brodského Muzea Vysočiny, kteří provedli tři velké sondy do podlahy kostela. Nálezy, které odkryli jsou velmi zajímavé, a my se těšíme na jejich interpretaci. Světlo světa po staletích spatřily vrstvy, které se v interiéru ukládaly při záplavách, požárech a plenění vojsk....

Před vlastním usazením věže jsme využili přítomnost velkého jeřábu a do půdních prostor kostela nechali vynést historický zvon Sv. Florián a také zcela novou dubovou konstrukci zvonové stolice. Náklady na její pořízení ve výši cca 100 tis Kč. uhradí spolek z prostředků veřejné sbírky.

V rámci letošní etapy opravy kostela se na Kateřinu vrací věž. Není to jen tak nějaká malá akce. Kromě vlastního vrcholu věže, který po dnešku můžete na kostele obdivovat je s tím spojena řada dalších úkolů. Je to jako v tom filmu s Josefem Kemrem: "To máte latě, trámy, měděný plech, měděné hřebíky, lešení, oplechovat spodek věže, sehnat klempíře,...

Dnes jsme v kovářské dílně Jana Schwarze uzavřeli měděnou schránku, kterou vložíme do vrcholové báně nové věže sv. Kateřiny. Ve schránce jsou kopie historických listin, které byly nalezeny ve věži při jejím snímání. Jedná se o cenné listiny, které pojednávají o stavebních úpravách na kostele sv. Kateřiny a na dolní městské bráně, která musela v...

v sobotu 14. října budeme otloukat z lešení zbývající venkovní omítky, které jsou na bočních stěnách lodi kostela svaté Kateřiny. S sebou si doneste sbíjecí kladivo, rukavice, ochranné brýle, případně i sluchátka a prodlužovačku. Pár sbíječek bude navíc, takže těm, co nemají můžeme půjčit, případně může pomoci s rozebíráním další vrstvy podlahy.

Máme radostnou zprávu. Tesaři dokončili konstrukci pro věž kostela svaté Kateřiny. Nyní jsou na řadě klempíři, kteří věž pokryjí měděným plechem.

Poprvé od počátku rekonstrukce se členové Spolku vrací do kostela svaté Kateřiny. Kostel jsme pro vás sice již otevřeli při příležitosti letošní Noci kostelů, ale sami jsme provázeli na brodské věži.

V letošním roce dostane kostel svaté Kateřiny novou věž. Při té příležitosti se na místo vrátí i opravený zvon Florián, starobylý cymbál, makovice s časovou schránkou, do které vložíme jména dárců, kopie historických listin a nové listiny od Spolku, Města a Farnosti. Při této příležitosti chceme s pomocí brigádníků osekat z ploch, u kterých bude...

Dnes jsme v rámci malé brigády vyvozili ze zákristie zbývající betonovou podlahu a podkladní rozpadlé cihly. Bylo toho na dva kontejnery materiálu. Kateřina může díky tomu zase o trochu lépe dýchat. Je to potřeba, protože jí blízkost řeky zásobuje vodou v podloží více než je dobré. Navíc přívalový déšť v minulém týdnu v kostele vytvořil malý potok,...

I během letních prázdnin opravujeme starý brodský kostel svaté Kateřiny. Obnova elektroinstalace pokračovala montáží vnitřního rozvaděče, kabelů k osvětlení zákristie, podkroví a kostelního lustru. Dále jsme zavedli třífázový rozvod na místo budoucího podružného rozvaděče pro kostelní hodiny, případný pohon zvonů a pro varhany. Opět děkujeme...