NOVINKY      

(KLIKNUTÍM NA OBRÁZEK ZOBRAZÍTE CELÝ ČLÁNEK)

Máme radostnou zprávu. Tesaři dokončili konstrukci pro věž kostela svaté Kateřiny. Nyní jsou na řadě klempíři, kteří věž pokryjí měděným plechem.

Poprvé od počátku rekonstrukce se členové Spolku vrací do kostela svaté Kateřiny. Kostel jsme pro vás sice již otevřeli při příležitosti letošní Noci kostelů, ale sami jsme provázeli na brodské věži.

V letošním roce dostane kostel svaté Kateřiny novou věž. Při té příležitosti se na místo vrátí i opravený zvon Florián, starobylý cymbál, makovice s časovou schránkou, do které vložíme jména dárců, kopie historických listin a nové listiny od Spolku, Města a Farnosti. Při této příležitosti chceme s pomocí brigádníků osekat z ploch, u kterých bude...

Dnes jsme v rámci malé brigády vyvozili ze zákristie zbývající betonovou podlahu a podkladní rozpadlé cihly. Bylo toho na dva kontejnery materiálu. Kateřina může díky tomu zase o trochu lépe dýchat. Je to potřeba, protože jí blízkost řeky zásobuje vodou v podloží více než je dobré. Navíc přívalový déšť v minulém týdnu v kostele vytvořil malý potok,...

I během letních prázdnin opravujeme starý brodský kostel svaté Kateřiny. Obnova elektroinstalace pokračovala montáží vnitřního rozvaděče, kabelů k osvětlení zákristie, podkroví a kostelního lustru. Dále jsme zavedli třífázový rozvod na místo budoucího podružného rozvaděče pro kostelní hodiny, případný pohon zvonů a pro varhany. Opět děkujeme...

Děkujeme týmu Oblastní charity Havlíčkův Brod. Výtěžek dvou akcí - Noci kostelů a Ban!Festu 2023 - věnovali na opravy na kostele svaté Kateřiny. Celkem se jedná o částku 5851.- Kč, kterou jsme vložili do sbírkových pokladniček. Tyto prostředky použijeme na zhotovení nových ciferníků věžních hodin.

Dnes se jel již po desáté cyklistický orienťák Kolmo Vysočinou. Start i cíl byl na hřišti ve Svatém Kříži. Počasí vcelku přálo a závodníci se tužili, až se jim za koly prášilo. Výsledky a podrobnosti naleznete na webových stránkách závodu.

Včera jsme v rámci Noci kostelů 2023 pro broďáky zajistili komentované prohlídky věže kostela Nanebevzetí Panny Marie. Návštěvníkům se věnovali tři průvodci, kteří je seznámili s historií a architekturou věže, s brodskými zvony a s příběhem obyvatel bytu zvoníka.

Dnes jsme v Kateřině instalovali nový hlavní elektrický rozvaděč. Ten starý už byl jen troskou. Děkujeme Ondrovi Pavlasovi za pomoc.

Nejdeštivější den roku, lépe jsme si to nemohli vybrat. Napršelo asi 3,5 cm vody na m2. O to více oceňujeme všechny, kteří to nevzdali a odhodlaně přišli. Po milém pokecu u nás v kuchyni, kde jsme zbaštili většinu Mirčiných buchet, se nás 6 nejodvážnějších vydalo do nečasu posbírat binec alespoň z části naplánovaného úseku. Měli jsme vcelku...

Včera brodská firma Chládek a Tintěra odstranila od kostela svaté Kateřiny vyvezenou suť z podlah, které jsme v loňském roce rozebrali a též osekanou omítku, kterou dobrovolníci z kostela snesli v listopadu. Velmi děkujeme za vítanou pomoc, ručně bychom to dělat opravdu nechtěli.

V těchto dnech dokončila stavební firma nový krov i nad poslední částí kostela. Byla to nejsložitější etapa, uzávěr krovu je nad nepravidelným polygonem presbytáře. Kostel má tedy nyní zcela nový krov, který je zatím zakrytý provizorní fólií. Náklady na tuto etapu ve výši 379 tisíc Kč byl uhrazen rovným dílem Spolkem Epigram z prostředků veřejné...

Starý zvon Florián z roku 1693 z kostela svaté Kateřiny se vrátil ze zvonařské dílny Michala Votruby zpátky do Havlíčkova Brodu. "Výlet" mu očividně prospěl, což můžete posoudit z fotek pod textem. Zvon prošel restaurováním, dostal zcela nový dubový závěs a nové kování. Bylo přežíháno i jeho srdce.

Dnes se v městském kině uskutečnil koncert Hradišťanu. Sál byl zaplněný do posledního místečka. Jiří Pavlica v závěru úžasného vystoupení vyzval diváky k podpoře oprav na kostele svaté Kateřiny. Výzva se neminula účinkem a výsledkem jsou dvě plné sbírkové pokladničky. Hradišťanu a všem dárcům ze srdce děkujeme.

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli v loňském roce na opravy kostela svaté Kateřiny. Bez vaší pomoci bychom nemohli s pracemi na kostele pokračovat. Pokud budete chtít vystavit potvrzení pro snížení základu daně z příjmu, napište nám. Potvrzení lze vystavit dárcům, kteří zaslali finanční částku na transparentní účet veřejné sbírky nebo na účet...

Dnes byly na Městském úřadě rozpečetěny všechny sbírkové pokladničky. Ukrývaly 16 892 Kč. Finance jsme převedli na transparentní účet sbírky. Všem dárcům děkujeme. Nově zapečetěné pokladničky naleznete v lékárně v nemocnici, ve Family pointu, v Optice u Běhounků v Dolní ulici, v Knihkupectví Petrkov na náměstí, v Lahůdkárně u Kateřiny a v městském...