NOVINKY      

(KLIKNUTÍM NA OBRÁZEK ZOBRAZÍTE CELÝ ČLÁNEK)

Dnes jsme v Kateřině instalovali nový hlavní elektrický rozvaděč. Ten starý už byl jen troskou. Děkujeme Ondrovi Pavlasovi za pomoc.

Nejdeštivější den roku, lépe jsme si to nemohli vybrat. Napršelo asi 3,5 cm vody na m2. O to více oceňujeme všechny, kteří to nevzdali a odhodlaně přišli. Po milém pokecu u nás v kuchyni, kde jsme zbaštili většinu Mirčiných buchet, se nás 6 nejodvážnějších vydalo do nečasu posbírat binec alespoň z části naplánovaného úseku. Měli jsme vcelku...

Včera brodská firma Chládek a Tintěra odstranila od kostela svaté Kateřiny vyvezenou suť z podlah, které jsme v loňském roce rozebrali a též osekanou omítku, kterou dobrovolníci z kostela snesli v listopadu. Velmi děkujeme za vítanou pomoc, ručně bychom to dělat opravdu nechtěli.

V těchto dnech dokončila stavební firma nový krov i nad poslední částí kostela. Byla to nejsložitější etapa, uzávěr krovu je nad nepravidelným polygonem presbytáře. Kostel má tedy nyní zcela nový krov, který je zatím zakrytý provizorní fólií. Náklady na tuto etapu ve výši 379 tisíc Kč byl uhrazen rovným dílem Spolkem Epigram z prostředků veřejné...

Starý zvon Florián z roku 1693 z kostela svaté Kateřiny se vrátil ze zvonařské dílny Michala Votruby zpátky do Havlíčkova Brodu. "Výlet" mu očividně prospěl, což můžete posoudit z fotek pod textem. Zvon prošel restaurováním, dostal zcela nový dubový závěs a nové kování. Bylo přežíháno i jeho srdce.

Dnes se v městském kině uskutečnil koncert Hradišťanu. Sál byl zaplněný do posledního místečka. Jiří Pavlica v závěru úžasného vystoupení vyzval diváky k podpoře oprav na kostele svaté Kateřiny. Výzva se neminula účinkem a výsledkem jsou dvě plné sbírkové pokladničky. Hradišťanu a všem dárcům ze srdce děkujeme.

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli v loňském roce na opravy kostela svaté Kateřiny. Bez vaší pomoci bychom nemohli s pracemi na kostele pokračovat. Pokud budete chtít vystavit potvrzení pro snížení základu daně z příjmu, napište nám. Potvrzení lze vystavit dárcům, kteří zaslali finanční částku na transparentní účet veřejné sbírky nebo na účet...

Dnes byly na Městském úřadě rozpečetěny všechny sbírkové pokladničky. Ukrývaly 16 892 Kč. Finance jsme převedli na transparentní účet sbírky. Všem dárcům děkujeme. Nově zapečetěné pokladničky naleznete v lékárně v nemocnici, ve Family pointu, v Optice u Běhounků v Dolní ulici, v Knihkupectví Petrkov na náměstí, v Lahůdkárně u Kateřiny a v městském...

Dneska se nás sešlo v Kateřině opravdu hodně. Dokonce tolik, že jsme museli operativně dovézt další kolečka a lopaty. Práce šla velmi rychle od ruky. V jednu hodinu odpoledne byly dvě horní vrstvy podlahy rozebrány. Cementové dlaždice a zachovalé podkladní cihly byly uloženy na palety, zatímco rozpadlé cihly a podkladní zásyp naplnily již druhý...

Dneska bylo od rána hnusně. Zima a pršelo. Standu, který měl hodit špalety a zpevnit tím klenby u oken jsme raději odvolali. Nicméně Standa je nezmar, takže když trochu přestalo lít, stejně přijel, a až do večera v tom počasí pracoval na lešení za čilé asistence Jardy. Ostatní přišedší dobrovolníci rozkrývali první dvě vrstvy podlahy.

Dneska se podařilo osekat omítky na jižní i severní stěně kostela, všude tam, kde stojí lešení. Původně jsme na to měli vyhrazené 3 dny, ale díky tomu, že jelo nepřetržitě dohromady 10 sbíječek, jsme to stihli do 15. hodiny i s dočištěním fasády kladívky a opucováním lešení. Spolek tímto velmi děkuje všem, kteří pomohli. Broďáci, kteří korzovali...

Před pokračováním stavby krovu máme na cca 14 dní k dispozici lešení, které je u kostela postaveno. Byla by škoda je nevyužít k dalším pracím. Proto na dny 17. - 19. listopadu vyhlašujeme brigádu na osekání starých venkovních omítek. Prosíme všechny, kteří můžou pomoci, aby se s námi domluvili a alespoň na pár hodin přišli.

Krov nad Kateřinou opět povyrostl. Již je hotový i s provizorní krytinou až k polygonu nad presbytářem. Letos se ale bude ještě pokračovat! Pokud se vše podaří bude do konce roku krov zhotovený celý.

Děkujeme Karlovi Kolářovi a celému týmu nízkoprahového klubu BAN! za organizaci pestrého odpoledne. Pro návštěvníky byly připraveny zajímavé aktivity, jako malování na obličej, sprejovací stěna, několik stánků a her. Potěšila návštěva Václava Lindla s velkým množstvím vlasnoručně vyrobených cajonů a djenbe, na které jsme si rádi vyzkoušeli hrát.

Ban!Fest 2022

09.09.2022

V parku Budoucnost bude 22. září připraven velmi zajímavý počin, na kterém se podílí několik pořadatelů. Přijďte se určitě podívat! Podrobnosti na plakátku níže.

Přijďte za námi v sobotu 17. 9. ke Kateřině. Od 15 do 20 hodin pro vás budou přichystané koncerty, dobroty, skákací hrad, projížďka po Sázavě, dětské hry a mnoho dalšího. Akci pořádá Spolek Epigram ve spolupráci s KDU-ČSL, Stranou zelených a brodskou ŘK farností.