NOVINKY      

(KLIKNUTÍM NA OBRÁZEK ZOBRAZÍTE CELÝ ČLÁNEK)

Dnes se v městském kině uskutečnil koncert Hradišťanu. Sál byl zaplněný do posledního místečka. Jiří Pavlica v závěru úžasného vystoupení vyzval diváky k podpoře oprav na kostele svaté Kateřiny. Výzva se neminula účinkem a výsledkem jsou dvě plné sbírkové pokladničky. Hradišťanu a všem dárcům ze srdce děkujeme.

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli v loňském roce na opravy kostela svaté Kateřiny. Bez vaší pomoci bychom nemohli s pracemi na kostele pokračovat. Pokud budete chtít vystavit potvrzení pro snížení základu daně z příjmu, napište nám. Potvrzení lze vystavit dárcům, kteří zaslali finanční částku na transparentní účet veřejné sbírky nebo na účet...

Dnes byly na Městském úřadě rozpečetěny všechny sbírkové pokladničky. Ukrývaly 16 892 Kč. Finance jsme převedli na transparentní účet sbírky. Všem dárcům děkujeme. Nově zapečetěné pokladničky naleznete v lékárně v nemocnici, ve Family pointu, v Optice u Běhounků v Dolní ulici, v Knihkupectví Petrkov na náměstí, v Lahůdkárně u Kateřiny a v městském...

Dneska se nás sešlo v Kateřině opravdu hodně. Dokonce tolik, že jsme museli operativně dovézt další kolečka a lopaty. Práce šla velmi rychle od ruky. V jednu hodinu odpoledne byly dvě horní vrstvy podlahy rozebrány. Cementové dlaždice a zachovalé podkladní cihly byly uloženy na palety, zatímco rozpadlé cihly a podkladní zásyp naplnily již druhý...

Dneska bylo od rána hnusně. Zima a pršelo. Standu, který měl hodit špalety a zpevnit tím klenby u oken jsme raději odvolali. Nicméně Standa je nezmar, takže když trochu přestalo lít, stejně přijel, a až do večera v tom počasí pracoval na lešení za čilé asistence Jardy. Ostatní přišedší dobrovolníci rozkrývali první dvě vrstvy podlahy.

Dneska se podařilo osekat omítky na jižní i severní stěně kostela, všude tam, kde stojí lešení. Původně jsme na to měli vyhrazené 3 dny, ale díky tomu, že jelo nepřetržitě dohromady 10 sbíječek, jsme to stihli do 15. hodiny i s dočištěním fasády kladívky a opucováním lešení. Spolek tímto velmi děkuje všem, kteří pomohli. Broďáci, kteří korzovali...

Před pokračováním stavby krovu máme na cca 14 dní k dispozici lešení, které je u kostela postaveno. Byla by škoda je nevyužít k dalším pracím. Proto na dny 17. - 19. listopadu vyhlašujeme brigádu na osekání starých venkovních omítek. Prosíme všechny, kteří můžou pomoci, aby se s námi domluvili a alespoň na pár hodin přišli.

Krov nad Kateřinou opět povyrostl. Již je hotový i s provizorní krytinou až k polygonu nad presbytářem. Letos se ale bude ještě pokračovat! Pokud se vše podaří bude do konce roku krov zhotovený celý.

Děkujeme Karlovi Kolářovi a celému týmu nízkoprahového klubu BAN! za organizaci pestrého odpoledne. Pro návštěvníky byly připraveny zajímavé aktivity, jako malování na obličej, sprejovací stěna, několik stánků a her. Potěšila návštěva Václava Lindla s velkým množstvím vlasnoručně vyrobených cajonů a djenbe, na které jsme si rádi vyzkoušeli hrát.

Ban!Fest 2022

09.09.2022

V parku Budoucnost bude 22. září připraven velmi zajímavý počin, na kterém se podílí několik pořadatelů. Přijďte se určitě podívat! Podrobnosti na plakátku níže.

Přijďte za námi v sobotu 17. 9. ke Kateřině. Od 15 do 20 hodin pro vás budou přichystané koncerty, dobroty, skákací hrad, projížďka po Sázavě, dětské hry a mnoho dalšího. Akci pořádá Spolek Epigram ve spolupráci s KDU-ČSL, Stranou zelených a brodskou ŘK farností.

V sobotu 17. září 2022 budete mít opět po roce možnost navštívit brodské podzemí. Spolek Epigram je pro veřejnost otevře od 14 do 18 hodin v rámci programu Dnů evropského dědictví 2022. Vstupné je 30 Kč.

Rekonstruovaný kostel svaté Kateřiny dostal další nové okno. Jana Gajdošová v těchto dnech dokončuje vitrážové okno na severní stěně lodi kostela nejblíže k mostu. Je to okno, ke kterému je přístup z kůru kostela, a které má integrované otevírací křídlo. Cena okna včetně krycího bezpečnostního skla činí 52 450 Kč. Okno hradí Spolek Epigram z...

O letošní Noci kostelů připravil Spolek v Kateřině pro veřejnost opět zajímavý program. Hojného zájmu návštěvníků se těšila komentovaná prohlídka starého hřbitova se zajímavým výkladem o známých brodských osobnostech, které zde jsou pochovány. O své vědomosti se s příchozími podělil bývalý ředitel brodského muzea Michal Kamp.

Prosíme o pomoc s letošní etapou obnovy kostela svaté Kateřiny. Schází nám 170 000.- abychom letos dokončili celý krov nad lodí kostela. Finance zasílejte na transparentní účet veřejné sbírky nebo nás kontaktujte.