Rozpečetění sbírkových pokladniček

23.09.2019

Devět sbírkových pokladniček bylo dnes rozpečetěno na pokladně městského úřadu. Po spočítání jsme dospěli k finální částce 27 842.- Kč. Peníze jsme následně vložili na transparentní účet sbírky spolu s výtěžkem z prodeje sbírkových předmětů, které jsme prodali v rámci Dnů evropského dědictví.

Všem dárcům patří velký dík, děkujeme též ochotným broďákům, kteří umožnili umístění pokladniček v obchodech či institucích ve městě. Prázdné pokladničky jsou nově zapečetěny a v dalším týdnu se vrátí na svá místa..