Plán stavebních úprav kostela svaté Kateřiny

Kostel svaté Kateřiny je ve velmi zanedbaném stavu

Základní úpravy a zajištění již proběhly díky iniciativě Život kostelům, Spolku Epigram, Nadaci VIA, Římskokatolické farnosti i díky Městu Havlíčkův Brod.

Byl vypracován stavebně historický, mykologický a architektonický průzkum, vyklizen stavební materiál a suť, opraveno schodiště na kůr, odstraněna provizorní dřevěná podlaha, opravena vchodová vrata, provedena archeologická sonda do podlahy, instalováno dočasné osvětlení...

Byla vypracována studie úpravy parteru kostela a restaurátorský průzkum barokního oltáře.

Opravy již probíhají v několika úrovních

A) Generální oprava střechy, která je v havarijním stavu (fotky realizace první etapy naleznete ZDE).

Oprava zahrnuje:

 snesení staré krytiny, kompletní demontáž všech prvků krovu

demontáž celé kostelní věže, věžních hodin a zvonů

zhotovení ztužujícího pozedního věnce

zhotovení repliky krovu nad lodí kostela s použitím zachovalých částí původního krovu

zcela nový krov nad zákristií

položení nové krytiny z dřevěných štípaných šindelů

zhotovení repliky kostelní věže (po demontáži se ukázalo, že je stávající konstrukce zcela zničená)

instalaci nových okapů a hromosvodu...


B) Řešení vlhkosti

Zemní vlhkost dosahuje ve zdivu kostela až do 4 metrů. V objektu zákristie až ke krovu. Je to způsobeno polohou kostela (blízkost řeky, utopení pod mostní konstrukci) a také nevhodnými omítkami z 50. let minulého století, které jsou velmi tvrdé, cementové a neumožňují odpařování vody ze zdiva.

Opravy zahrnují:

osekání cementových omítek v interiéru do cca 2 - 4 metrů dle poškození

osekání fasádních omítek v exteriéru dle poškození a zasolení až do výšky 5 metrů

snížení okolního terénu na původní úroveň soklu kostela (cca 50cm)

zhotovení odvětrávací šachty a drenáží vně i uvnitř kostela


C) Záchrana cenného barokního oltáře

Oltář je v havarijním stavu. Jeho restaurování začalo na poslední chvíli. Jeho prvky se jako zázrakem dochovaly téměř všechny, ale jejich stav je na hranici záchrany. Dřevo má perníkový charakter a sype se pod rukama. Nyní je oltář celý rozebraný a první třetina je již v péči restaurátorů.


V dalších etapách nás čekají nová okna a dveře, instalace nových věžních hodin, restaurování zvonů a oprava dlažby.