Kam v Brodě

Havlíčkův Brod je krásné město. Pokud nevíte, kam zavítat, nechte se inspirovat.

Rozhledna na Strážném vrchu

Rozhledna sice ještě nestojí, ale kdyby se našlo pár nadšenců....

Fundament po staré vodárně tam již je. Však by to nemusela být žádná monumentální monstrstavba. Zajděte si tam, je tam krásně. Výhled od Lipnice přes Brod až na Vysokou.

Třeba jako Čížovka:

Brodské podzemí

Pod brodským náměstím vedla spletitá síť chodeb, které vznikly spojením sklepů měšťanských domů. 

Sklepy byly budovány i ve dvou patrech. Jejich propojení mělo též strategický význam. Většina chodeb je nyní zasypána, část je zajištěna novou betonáží, ale veřejnosti zatím přístupné nejsou. O podobě chodeb si můžete udělat představu, pokud navštívíte brodské Muzeum Vysočiny. Po návštěvě Havlíčkova obýváku sejděte do sklepení a projděte si faraónskou expozici