Brigáda na Kateřině, den první

17.11.2022
Dneska se podařilo osekat omítky na jižní i severní stěně kostela, všude tam, kde stojí lešení. Původně jsme na to měli vyhrazené 3 dny, ale díky tomu, že jelo nepřetržitě dohromady 10 sbíječek, jsme to stihli do 15. hodiny i s dočištěním fasády kladívky a opucováním lešení. Spolek tímto velmi děkuje všem,  kteří pomohli. Broďáci, kteří korzovali kolem kostela na podzimní trhy se nestačili divit. Kostel vypadá bez toho cementového šedivého škraloupu daleko lépe.