Bylo zahájeno restaurování oltáře

02.09.2019

Byly zahájeny práce na restaurování hlavního oltáře v kostele svaté Kateřiny. Vzácné barokní dílo z poloviny 17. století je v havarijním stavu. 

Oprava bude probíhat v několika etapách. V první etapě bude provedena fotodokumentace, oltář bude rozebrán a jednotlivé části budou očištěny a převezeny na radiační ozáření a biochemické ošetření. Následně bude provedena petrifikace prvků opakovaným ponořením do pryskyřičné lázně. Budou také provedeny první práce na restaurování obrazů a soch.

Tato první etapa má rozpočet 300 000.- Kč, z toho je 184 tis financováno z programu Podpora obnovy kulturních památek a 116 tis hradí brodská farnost.

Další etapy budou probíhat v návaznosti na finanční možnosti farnosti. Celkové náklady budou jistě přes 1 mil Kč.