Další den prací na kostele

30.10.2019

Dnes pokračovaly práce započaté v pondělí. Pět dělníků spolu se sedmi dobrovolníky z řad členů spolku, farnosti a kamarádů dočišťovali zdi v interiéru kostela, odvozili veškerou suť  a následně začali s pracemi na venkovní fasádě. 

Venkovní omítky  z jižní a západní strany jsou celkem v dobrém stavu a snesena byla pouze cca 1,5 metrová zasolená a degradovaná vrstva. Na východní straně, na zákristii, je situace horší. Tenká vrstva omítky musela být odstraněna až po okénko v podkroví a je možné, že bude po posouzení být snesena úplně. Ve velmi špatném stavu je fasáda na severní straně směrem k řece, kde ji bude potřeba odstranit místy až k oknům. Tuto stranu jsme zatím očistili pouze na zákristii a menší části lodi, protože v ostatních partiích je složený stavební materiál firmy realizující novou cyklostezku.

Za dva dny od byly odvezeny tři plné kontejnery materiálu. Veškeré náklady hradí Spolek Epigram z prostředků veřejné sbírky. Dobrovolníkům i dárcům děkujeme. Zprávu a fotky naleznete také ZDE