Hradišťan podpořil opravy na Kateřině

11.01.2023

Dnes se v městském kině uskutečnil koncert Hradišťanu. Sál byl zaplněný do posledního místečka. Jiří Pavlica v závěru úžasného vystoupení vyzval diváky k podpoře oprav na kostele svaté Kateřiny. Výzva se neminula účinkem a výsledkem jsou dvě plné sbírkové pokladničky. Hradišťanu a všem dárcům ze srdce děkujeme.