Zpráva k probíhající rekonstrukci kostela svaté Kateřiny

27.10.2018

Zpráva o rekonstrukci kostela svaté Kateřiny

Začátek etapy: 3. 10. 2018

Předpokládaný konec etapy: 30. 10. 2018

Provedené práce:

1) Vyčištění kleneb a celého podkroví kostela až na čisté zdivo

2) Snesení stávající prejzové krytiny

3) Demontáž oplechování

4) Rozebrání krovů

5) Snesení zvonů

6) Demontáž hodin

7) Snesení věže

8) Odstranění zbylých dřevěných konstrukcí nad klenbami

9) Odbourání vrcholu štítu a statické zajištění štítu

10) Zhotovení dřevěné konstrukce a železného armování pro pozední věnec

11) Betonáž pozedního věnce

12) Montáž příhradových vazníků dočasné střechy

13) Pokrytí dočasné střechy (desky + plachty).


Často se nás ptáte, proč není zhotovena hned nová střecha. Důvodů je několik.

a) část prostředků na letošní etapu získala farnost až koncem srpna (ministerstvo kultury), respektive koncem září (město HB). Stavební práce začaly tedy až začátkem října;

b) před položením nových dřevěných konstrukcí je nutné provést důkladnou sanaci kostela od dřevomorky;

c) je nutné provedení dalších opatření pro statické zajištění kostela - vyztužení kleneb, odkrytí a sanace soklu...;

d) není možné nechat kostel pouze pod plachtou položenou na členitém patru kostela, která by klenby nemohla ochránit před podzimním a zimním počasím. V případě zatečení většího množství vody do kleneb by hrozilo jejich zřícení;

e) na střechu bude instalován štípaný dřevěný šindel, jehož výrobu je nutné zadat;

f) zhotovení repliky staré vazby bude finanční i časově velmi náročné;

g) stav konstrukce věže oproti průzkumu byl natolik havarijní, že bude celá věž zhotovena nová;

h) předběžný rozpočet na první etapu rekonstrukce střechy je cca 2, 2 milionu Kč, hledáme zdroje na pokrytí dalších nákladů na popsané činnosti.

Spolek Epigram vyzývá každého, který může s realizací oprav jakkoli pomoci, aby se na nás obrátil. Je možné přispět na transparentní účet veřejné sbírky pro Kateřinu u FIO banky:  2701305762 / 2010 . Počítáme i s možností adopce některých konstrukcí - můžete sponzorovat okna, hodiny, zvonkohru, opravu zvonů, vstupních vrat....

Za Váš zájem děkujeme.

Fotky ze stavby naleznete ZDE