Již přes 100 tisíc je na transparentním kontu....

31.01.2018

K 31. lednu 2017 je na transparentním kontu pro obnovu kostela svaté Kateřiny 100 769 Kč. 

Děkujeme všem dárcům. 

V současné době probíhají jednání, která jsou nutná pro započetí oprav. Je k dispozici znalecký posudek ke stavu krovu a podána žádost o stavební povolení k rekonstrukci krovu.