Krov nad kostelem svaté Kateřiny je dokončený

25.02.2023

V těchto dnech dokončila stavební firma nový krov i nad poslední částí kostela. Byla to nejsložitější etapa, uzávěr krovu je nad nepravidelným polygonem presbytáře. Kostel má tedy nyní zcela nový krov, který je zatím zakrytý provizorní fólií. Náklady na tuto etapu ve výši 379 tisíc Kč byl uhrazen rovným dílem Spolkem Epigram z prostředků veřejné sbírky a Římskokatolickou farností.