Na transparentním účtu pro Kateřinu přibylo 14 tisíc Kč

15.06.2021

Transparentní účet na opravu kostela svaté Kateřiny je bohatší o 14 371 Kč.

8 717.- bylo vhozeno dárci do pokladniček v Optice u Běhounků a v Nemocniční lékárně. Zajímavostí je, že v pokladničce z optiky, která vážila přes 3 kg byly samé drobné mince v celkové hodnotě přes 5,5 tisíce Kč.

2084.- Kč činil výtěžek z prodeje předmětů u svatého Vojtěcha na Noci kostelů.

3 570.- Kč pak přinesl prodej uměleckých děl v kapli svatého Kříže.

Všem dárcům patří velké díky.