Nepříjemná zpráva pro kostel svaté Kateřiny

14.06.2019

Pro letošní etapu opravu kostela svaté Kateřiny, která zahrnovala statické zajištění kleneb a zhotovení repliky krovu žádala farnost o dotaci z dotačního programu Kraje Vysočina - Památky 2019 (žádost 340 tis, spoluúčast vlastníka 510 tis) a z Havarijního programu Ministerstva kultury. Bohužel ani z jednoho zdroje letos nebyly prostředky poskytnuty s odkazem na převis žádostí nad alokovanými financemi.

Přesto se budeme snažit, aby i v tomto roce rekonstrukce pokračovaly, byť v menším měřítku. 

Bylo zadáno zhotovení variantní studie na úpravu terénu s ohledem na kritické zavlhčení památky (vlhkost ve zdivu dosahuje nad 3m, po deštích stojí v kostele voda). Společně s drenážním systémem bude ve studii zpracován návrh přístupových cest, svažování přilehlých pozemků a úprava parčíku. Veškeré postupy budeme konzultovat s památkovou péčí a s představiteli města H. Brod, neboť pozemky jsou ve vlastnictví města a postup bude vycházet ze společné dohody.

Druhou neméně důležitou  aktivitou Epigramu je shánění materiálu na konstrukci krovu a pily na pořezání jednotlivých prvků. Prosíme každého, kdo by mohl v tomto směru pomoci, aby se nám ozval.

V druhé polovině roku bychom se rádi pustili do odstranění tvrdých omítek na kostele.

Pokud budou k dispozici finanční prostředky, bude v letoším roce zahájeno restaurování barokního oltáře.

Děkujeme všem, kteří pomáhají.