Nová zvonová stolice

27.12.2023

Dnes dokončil tesař Josef Straka montáž nové dubové zvonové stolice. Začátkem příštího roku na ni budeme moci vyzvednout renovovaný zvon Florián. Cenu zvonové stolice ve výši 98 500 Kč uhradil Spolek Epigram z prostředků veřejné sbírky na opravu kostela svaté Kateřiny.