Opravy kostela svaté Kateřiny pokračují, letos bude nová střecha nad zákristií

11.08.2020

Máme radostnou zprávu, v příštím týdnu začne stavební firma demontovat provizorní střechu nad zákristií. Budou nově vyzděny římsy, provedeno důkladné očištění starých zdí napadených dřevomorkou. Následně bude instalována replika krovu ze 17. století, na který bude položen dřevěný štípaný šindel. Součástí prací bude zhotovení hromosvodu, oplechování a nových žlabů a svodů.

Na zhotovení repliky krovu bylo nutné zhotovit novou projektovou dokumentaci.

Současně v letošním roce pokračuje druhou etapou restaurování vzácného hlavního barokního oltáře.

Na hrazení oprav střechy se podílí Ministerstvo kultury (400 tis. Kč), Kraj Vysočina (350 tis.) Město Havlíčkův Brod (154 tis.) a Římskokatolická farnost a Spolek Epigram.

Z prostředků veřejné sbírky je uhrazena většina řeziva na celou střechu a věž, latě a prkna.

Restaurování oltáře letos přijde na 160 tis Kč. (Ministerstvo kultury (120 tis.), Město Havlíčkův Brod (20 tis.) a Římskokatolická farnost (20 tis.)