Otevření časové schránky z věže kostela

28.11.2018

Za přítomnosti děkana Oldřicha Kučery, zástupců Spolku Epigram, Města Havlíčkův Brod, muzea a památkového ústavu byla v knihovně farního úřadu otevřena schránka z věže kostela svaté Kateřiny. Všichni byli napjatí, co skrývá. 

Schránka byla uzavřena před 115 lety - v září roku 1903 - klempířským mistrem Čeňkem Bednářem při poslední opravě věže. Datum uzavření potvrzuje nejmladší listina psaná jeho synem Eduardem, stejné datum bylo též zapsáno klempířským mistrem tužkou na víko schránky.

Po otevření se objevil velký svitek listin, které byly postupně vyrovnány na stůl.  Byl mezi nimi dobový tisk z roku 1903 a z roku 1886. Dále byly ve schránce listiny z různých let, ve kterých byly opravovány věže kostela svaté Kateřiny a dolní městské brány . Nadšeni jsme byli z velmi dobrého stavu listin i z jejich stáří.

Listiny jsou z let: 1663, 1713, 1762, 1788, 1854, 1856, 1886 a 1903.

Znění textů, které nám postupně zasílají ochotní lidé naleznete níže.

Na fotky listin se můžete podívat ZDE.

Listina z roku 1663

Roku 1663 12. června tato naše městská věž (zřejmě věž dolní městské brány), která minulého roku 1662, to jest 25. měsíce května při nešťastném ohni zde v královském městě Německý Brod, mezi jinými, shořela, zpět opravena a vystavěna byla. V témže čase v radě byli tito následující pánové, jak ve skutečnosti následuje: Jeho veličenstva římského císaře rychtář Johann (Jan) Henrich (Jindřich) starší z Lewenfelsu Primátor, pan Walentin Bentsch, pan Samuel Petržil, pan Johann Foltan. (L. Macek)

Listina z roku 1713

Léta Páně 1713 dne 14 Octobris (je) Báně tato šťastně nad dolní branou postavena, jenž 4. dne měsíce máje téhož roku od prudkého větru dolů shozena byla. Za kteréhožto času Rada následujícími osobami obsazena se nacházela, jmenovitě: (J. M.) císaře královský rychtář, urozený a statečný vladyka pan Krystof Gottfried Prottin Urozený pan Jan Jiří Hanel, primátor Pan Václav Imler Pan Ondřej Ignát Říha Pan David Zachar. Mechelt Pan Jan Jindřich Weissenthal Pan Lukáš Kobzyn Pan Tobiáš Norbert Sstowasser Pan Václav Ant. Herbst Pan Pavel Fridrich Treutman Pan Gottfried Ssmid Pan Valentin Vojtěch Jenč a Václav Šim. Thad. Tuk, písař rady (B. Lednická)