Peníze pro veřejnou sbírku z Trhu řemesel

13.05.2019

Úspěšný prodej předmětů ve stánku Spolku Epigram na Trzích řemesel vynesl pro kostel svaté Kateřiny 14 238.- Kč Peníze dnes vložíme na transparentní účet sbírky.

Děkujeme.