Ohlédnutí za rokem 2023 a vize na rok 2024

01.01.2024

Vážení přátelé a podporovatelé spolkových aktivit a oprav na Kateřině, děkujeme vám všem za pomoc v minulém roce. 

Níže přinášíme rychlé ohlédnutí za činností Spolku v roce 2023: 

Kateřina: dokončení krovu nad presbytářem, snesení další vrstvy podlah, zajištění archeologických sond, odvezení suti z loňské etapy, zajištění první etapy nových věžních hodin, kompletace časové schránky do věže kostela, podíl na financování nové věže, restaurování zvonu Florian, první etapa nové elektroinstalace, osekání další části venkovních omítek, zajištění nové dubové zvonové stolice.

Ostatní: Noc kostelů 2023 (program a zpřístupnění věže děkanského chrámu a sv. Kateřiny), Kolmo Vysočinou 2023, Čistá Vysočina 2023, Dny evropského dědictví 2023, Peklo a Mikuláš v chodbách pod náměstím.

V tom letošním toho bude asi také hodně, naši vizi i s prvotními termíny naleznete v sekci Kalendář akcí.

Pro připomínku obrázek stavu původní věže kostela: