Pomohli jsme uklidit Vysočinu

13.04.2019

Dnes se členové spolku společně s kamarády z GC komunity účastnili Čisté Vysočiny 2019. Spolek Epigram si vzal na starosti tradičně pětikilometrový úsek po obou stranách státovky z Brodu na Jihlavu, od Shellky po odbočku na Suchou. Akce se účastnilo 18 ochotných lidí, kteří naplnili odpadky téměř 50 pytlů.

Odpoledne jsme poklábosili u krbu a pomocí lana vyzkoušeli stoupací techniku do koruny ovčínského dubu.

Všem pomocníkům velké díky.