Potvrzení daru za rok 2021

15.01.2022

Pokud jste v minulém roce zaslali svůj dar na konto veřejné sbírky a chcete vystavit potvrzení pro uplatnění odpočtu od základu daně z příjmu, kontaktujte nás. 

Všem dárcům děkujeme.