Potvrzení daru za rok 2020

27.01.2021

Pokud jste v minulém roce zaslali svůj dar na konto veřejné sbírky a chcete zaslat potvrzení pro uplatnění odpočtu od základu daně z příjmu, kontaktujte nás. 

Všem dárcům děkujeme.