Pracovníci Oblastní charity podpořili opravy na kostele svaté Kateřiny

03.07.2023

Děkujeme týmu Oblastní charity Havlíčkův Brod. Výtěžek dvou akcí - Noci kostelů a Ban!Festu 2023 - věnovali na opravy na kostele svaté Kateřiny. Celkem se jedná o částku 5851.- Kč, kterou jsme vložili do sbírkových pokladniček. Tyto prostředky použijeme na zhotovení nových ciferníků věžních hodin.