Prezentace veřejné sbírky na Trzích řemesel

08.05.2018

Členové Spolku Epigram prezentovali veřejnou sbírku pro kostel svaté Kateřiny na tradičních Trzích řemesel, které se letos kvůli rekonstrukci parku Budoucnost přemístily na brodské náměstí. Návštěvníci trhů si měli možnost koupit předměty na podporu sbírky a prohlédnout prezentaci o vývoji situace kostela. Mnoho návštěvníků stánku též přispělo přímo do zapečetěné sbírkové pokladničky. Výtěžek vložíme na transparentní účet (SEM). Děkujeme.