Rozpečetění pokladniček

13.12.2022

Dnes byly na Městském úřadě rozpečetěny všechny sbírkové pokladničky. Ukrývaly 16 892 Kč. Finance jsme převedli na transparentní účet sbírky. Všem dárcům děkujeme. Nově zapečetěné pokladničky naleznete v lékárně v nemocnici, ve Family pointu, v Optice u Běhounků v Dolní ulici,  v Knihkupectví Petrkov na náměstí, v Lahůdkárně u Kateřiny a v městském divadle.