Schránka pro budoucí generaci

19.10.2023

Dnes jsme v kovářské dílně Jana Schwarze uzavřeli měděnou schránku, kterou vložíme do vrcholové báně nové věže sv. Kateřiny. Ve schránce jsou kopie historických listin, které byly nalezeny ve věži při jejím snímání. Jedná se o cenné listiny, které pojednávají o stavebních úpravách na kostele sv. Kateřiny a na dolní městské bráně, která musela v polovině 19. století ustoupit stavbě nového mostu. Je to zajímavé čtení, pokud se budete chtít dozvědět více, brožurka o listinách je TADY. Originály i s původní schránkou jsou uloženy v brodském státním archivu.

Kromě historických listin jsme do schránky vložili i nové vzkazy od radních města a od spolku Epigram, dále paměťové disky s podrobnější dokumentací, jeden výtisk Havlíčkobrodských listů, drobné mince a též seznamy dárců a podporovatelů, kteří s opravou kostela pomohli ať pracovním nasazením nebo třeba zakoupením symbolického trámu.