Trhy řemesel 2021

22.11.2021

17. listopadu  jsme pro návštěvníky brodského Trhu řemesel připravili prodejní stánek. Koupí předmětů mohli podpořit opravy na kostele svaté Kateřiny a též ostatní činnosti Spolku Epigram.

Největší úspěch mezi návštěvníky letošních trhů měly staré varhanní píšťaly z pozůstalosti brodského varhanáře Pavla Doubka. Většinou si je kupovali rodiče mladých hudebníků jako netradiční vánoční dárky. Dobře udělali, protože něco podobného seženou už asi stěží.

Výtěžek pro veřejnou sbírku pro Kateřinu z dnešního dne je 6250.- Kč. Tyto peníze vložíme na transparentní účet sbírky. Zároveň necháme rozpečetit všechny sbírkové pokladničky, jejichž výnos přibude na tento účet také.

Děkujeme všem dárcům, kteří pomáhají i všem, kteří v té zimě stáli v prodejním stánku Epigramu. Zvláštní dík patří Lídě Machové, která pro trhy vyrobila nádherné voňavé polštářky.