Veřejná sbírka na záchranu kostela svaté Kateřiny

01.12.2017

Od 1. prosince 2017 je vyhlášena veřejná sbírka na opravy kostela svaté Kateřiny.

Kostel svaté Kateřiny, postavený ve 14. století jako součást brodského špitálu na břehu řeky Sázavy, sdílel od prvopočátku s městem dobré i zlé. V lednu roku 1422 byla Kateřina spolu se špitálskými budovami prvními stavbami, které zničilo Žižkovo vojsko. Opakovaně kostel zasáhly ničivé požáry a povodně. Vždy jej ale naši předci znovu vystavěli či opravili. Posledním neblahým zásahem byla stavba kamenného mostu v polovině 19. století, díky které se kostel dostal hluboko pod uliční terén.

Vážení Broďáci, občané, kteří ctíte památky, máte ke kostelu svaté Kateřiny vztah nebo vzpomínku,

POJĎME SPOLEČNĚ PRO DALŠÍ GENERACE ZACHRÁNIT VÝZNAMNOU HISTORICKOU PAMÁTKU MĚSTA !

SPOLEK EPIGRAM VYHLAŠUJE VEŘEJNOU SBÍRKU NA ZÁCHRANU KOSTELA SVATÉ KATEŘINY V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ. 

Finanční příspěvky můžete zasílat na 

transparentní účet 2701305762/2010, 

zřízený u FIO banky nebo darovat do zapečetěných kasiček, které budou k dispozici v kostele a dalších místech.

DĚKUJEME !

Náhled na účet ZDE