Zvonová stolice pro zvon Florian

26.10.2023

Před vlastním usazením věže jsme využili přítomnost velkého jeřábu a do půdních prostor kostela nechali vynést historický zvon Sv. Florián a také zcela novou dubovou konstrukci zvonové stolice. Náklady na její pořízení ve výši cca 100 tis Kč. uhradí spolek z prostředků veřejné sbírky.